Vad gör Företagarna i Jokkmokk

Detta vill Företagarna i Jokkmokk:

Tydliga visioner
Vad vill vi med framtiden i Jokkmokk? Vi tror att tydliga visioner, väl förankrade och kända av alla som bor och verkar i kommunen, är nödvändigt för att skapa delaktighet kring framtidsutvecklingen. Den angår oss alla! FR Jokkmokk ska, genom det lokala nätverket mellan företagen , jobba för att företagens visioner om framtiden ska bli kända och på sikt även förverkligade.

Samordna alla goda krafter
Vi vill öppna alla dörrar mellan näringslivet, kommunen, skolan och andra aktörer. Vi vill ha en samsyn och finna vägar för att samordna alla goda krafter mot gemensamma mål. FR Jokkmokk ska verka för en fungerande kommunikation och god samverkan över alla gränser. Det lokala nätverket ska vara starkt.

Dynamiskt företagsklimat
De företag som verkar i Jokkmokk erbjuder attraktiva produkter och tjänster. Vi vill satsa på nätverksbyggande och nya kontakter, uppmuntra till utbildning och utveckling av nya produkter och tjänster. Vi vill synliggöra näringslivet och välkomnar nya företag att etablera sig i Jokkmokks kommun. Vårt mångsidiga näringsliv i Jokkmokk ska bestå av företag som är väl rustade att möta framtiden. Vi ska synas mer tillsammans.

Samhällsengagemang
Vi måste vara uppmärksamma på vad som händer i samhället. Vi behöver gå samman, ta tag i och lösa problem tillsammans. Vi vill ha ett samhälle vi kan visa upp och vara stolta över. Helhetssyn istället för revirtänkande.

Trivsel
Det är bra och ska vara bra att bo i Jokkmokk! Det går att främja trivseln i kommunen på många sätt, stora som små. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för att våra barn, barnbarn och alla som trivs i kommunen ska kunna leva och bo kvar. Livskvalitet för oss som bor i kommunen gagnar också den framtida utvecklingen.