Företagsjouren

Företagsjouren i Övre Norrland etapp 2

Projektet Företagsjouren Etapp 2, etappen påbörjades under 2015 och pågår hela 2016 och 2017. Företagsjourens syfte är att hjälpa företag som är i en svår situation och inte vet hur man ska gå vidare.

Företagsjouren kan vi bidra med rådgivning utifrån företagets behov. Företagsjouren är verksamt i Norrbotten och Västerbotten.

Så här går det till: du ringer till Företagsjouren tel 090 206 14 02, eller 090- 206 14 04,
0920- 20 18 65 eller 0920-20 18 66 och beskriver din situation för att vi ska kunna se vilket behov just du har. Beroende på vilken kompetens du är i behov av knyter vi den kontakten till dig.

Det går även bra att kontakta oss via e-post, foretagsjouren@foretagarna.se.

Hos Företagsjouren är dina uppgifter sekretessbelagda!